Alf Holmaas

 

Sted: Bergen.
Yrke : Fysioterapeut. Rainbow Reiki Mesterhealer, ferdig Rainbow Reiki 1.Dan Mesterlærer i 2016

Tlf. 911 79 776, e-mail: luhol@online.no Hjemmeside:  alfholmaas.net

Jeg er utdannet fysioterapeut og ha over  20 års erfaring innen yrket.

Jeg har hele yrkeslivet vært  intressert i alternative behandlingsmetoder og  personlig utvikling.

Jeg har mange ganger tenkt at det hadde vært fantasktisk å kunne ha noen metoder som kunne kombineres med fysioterapie og som kunne gi klientene en «turbo» i prosessen med å bli frisk. Etter å ha prøvd mange forskjellige teknikker som Hypnoterapie og Emotional Freedom Technikk , mm , fant jeg i 2013 det jeg mener er det ultimate svaret, Rainbow Reiki.

I 2014 startet jeg jeg min RR utdannelse og har så langt lært mange fantastiske behandlings metoder som inngår i en holistisk /helhetlig tankegang. Det fine er at dette er metoder som jeg kan bruke både  på meg selv og mine klienter.

I tillegg lærere vi om personlig utvikling og spirituell  utvikling. Gjennom min lærer og veileder Pål Esben Wanvig, har vi lært viktigheten av av kunne angripe problemer/smerter fra flere vinkler samtidig. Dette har vært viktig lærdom for meg for å kunne få en varig virkning av behandlingene til meg og mine klienter ,men også i forhold den personlige utviklingen som følger med i vår utdanning og som er helt avgjørende for gode resultater.

I dag jobber jeg både som fysioterapeut og som Rainbow Reiki  behandler. I min alteranative praksis kombinere jeg  Rainbow Reiki metodene med fysioterapie.